1.AK til ES Hågakollen`s Sylvette og Yngvesmiley
Vette er etter Tøttadalen`s Kaisa og NJCH NUCH Samsmiley
Eier: Øivind Skaunfelt

2.AK til KV Max og Yngve
smiley
Max er etter NUCH Tupplurens Pippi og NSDKUCHNJ(K)CHNJCH Aronsmiley
3.AK til GS Svartskåras Black Hunter og Yngvesmiley
Hunter er etter Svartskåras Salsa og NOJCH Kråklifjellet`s Unosmiley
Eiere av Max og Hunter : Yngve og Ragnhild

Thorsen fungerer bare med Yngve…på sine gamle dager, men det ble jo en fin dag til sluttsmiley

2.AK til Hågakollen`s Son of Sam og Robert Colbjørnsensmiley
Sam er etter Tøttadalen`s Kaisa og NJCH NUCH SamsmileyGratulere smiley