Exc.BK.CK.3.BKK.4.BHK til Hågakollen`s Son Of Samsmiley
(NMFLf13 Tøttadalen`s Kaisa og NJCH NUCH Sam)smiley
Eiere: Robert Colbjørnsen og May Lise Pedersensmiley

Gratuleresmiley