Exc.BK.1.BKK.CK.Cert.1.BHK.BIM til Hågakollens Skrim og Therese Hansensmiley
Skrim er etter Scarlett og Garminsmiley
Eiere: Therese Hansen og Thomas Svane Jacobsensmiley

30/4 fikk Skrim Exc.BK 2.BKKsmiley
5/5 fikk Skrim Exc.BK 2.BKKsmiley

3x Gratuleresmiley