Hågakollen’s Flax er nå offisielt en ekte fuglehundsmiley
Eier og skytter: Tomas Trøimsmiley
Flax er etter Hågakollen’s Sylvette/Vette og Jespersmiley

Gratuleresmiley