2.AK til Hågakollen`s Yr og Arne Abel-Lundesmiley
Yr er etter NJCH NMFLh15 Hågakollen`s Vixen og SUCH Østkysten`s V Francosmiley
Gratuleresmiley