2.UK til Hågakollens Saga og Thomas Stephansen / Charlotte Stephansensmiley

Foreldre til Saga er Hågakollen`s Gaiza og Hågakollen`s Erossmiley
Gratulerersmiley