Bobby er etter Maja og NJCH NUCH Son Of Samsmiley
Takk for bilde Kjersti Caesmiley
Bilde heter “Venner”smiley
, og det er lett å sesmiley