Foreldre er Hågakollen`s Gaiza og NJCH NUCH Hågakollen`s Son Of Sam.💕
Takk til eier er Kjersti Gurvin Jensen Westerhus, for fint bilde.❤️