Mor:
Hågakollen’s Rona Bianca.
(C.I.B NORD DKUCH DV-12 DV-14 Slagstigens Rosso og NJ(D)CH Lyngdølen’s Nille)
Far:
NJ(D)CH Glundbergbakken’s Ero.
(N SE JCHN SE UCH Holtmarka Naijo I og C.I.T N SE J(D)CH
Skånstorpgårdens Frida)

For mer info/interesse ring Kim på tlf.46852899.😎