«Yngve har jeg god dressur på, han tar imot hver gang jeg kommer med fugl»
Blog Image

«Trodde du virkelig at du kunne gjemme deg for meg, du din…»Blog Image