2.AK til Tøttadalen`s Kaisa og Yngvesmiley
(INT SNUCH SJCH Giddes B Foppa og Sønnanåen`s Trevi)

Gratulere!smiley