3.VK til Hågakollen`s Tor (Caysa av Frygne og Black) og Ragnhildsmiley
Det var morsomtsmiley

Samme dag ble det:

2.AK til Hågakollen`s Sjakk (Hågakollen`s Vette og Bergdøla`s Birdy) og Ronny Karlsensmiley