2.AK til Hågakollen`s Charlie(Black og Hågakollen`s Shakira) og Terje Villumsmiley
2.VK til Vestbøen`s Lady(Bergdøla`s Birdy og Vestbøen`s Divi) og Yngvesmiley
Eiere: Yngve og Lucien Dedichen
Gratuleresmiley