1.UK til Hågakollen`s Litj Pia og Jan Herlof Lunheimsmiley
(Hågakollen`s Shakira og Berkjestølen`s Zorro)

Hun blir 10 mnd om 8 dagersmiley
Gratulere!smiley