3.UK til Hågakollen`s Litj Pia og Jan Lunheimsmiley

Litj Pia er etter NJCH Hågakollen`s Shakira og Berkjestølen`s Zorrosmiley

Gratuleresmiley