3.Uk til Hågakollen`s Litj Pia og Lunheimsmiley

Litj Pia er etter NJCH Hågakollen`s Shakira og Berkjestølen`s Zorrosmiley

Gratuleresmiley