Reg.nr.DK24271/2008
(Vitus De Lècho De La Foret og Østkysten`s Minette)

Kleivskogen`s Madonna

(NJCHNMFHh06 Black og Caia Dei Santi)

Født: 5.Februar 2012

Hågakollen`s Lyng
Reg.nr.NO40629/12

Hågakollen`s Duke

Reg.nr.NO40630/12

Jakt: 2.AK. 3.AK

Hågakollen`s Frøya

Reg.nr.NO40631/12

Jakt: 3.UK

Hågakollen`s Milla

Reg.nr.NO40632/12

Hågakollen`s Mira

Reg.nr.NO40633/12

Hågakollen`s Sussi

Reg.nr.NO40634/12