1.AK til Tøttadalen`s Kaisa og Yngvesmiley

Kaisa er etter INTSNUCHSJCH Giddes B Foppa og Sønnanåen`s Trevismiley

Flott bilde tatt av Arne Kristian Aunesmiley


Heia gjengen besto av Arne, Hågakollen`s Lucy in the sky og Hågakollen`s Lilismiley

Lili er etter Kaisa og Samsmiley

Gratuleresmiley