4.VK til NJCH Hågakollen`s Tor og Yngvesmiley

Thorsen er etter Black og Caysa av Frygnesmiley

Black fikk 1.VK idag, på et annet parti, ikke dårlig av «gamlingen»smileysmiley

Paco, Vixen og Kaisa kom videre på søk, så 4 til start i semiensmiley

Gratuleresmiley