2.AK til KV Hunter Ike og Yngvesmiley

Eier: Åse Irene Furuheim

Gratuleresmiley