3.UK til Hågakollen`s Frøya og Yngve smiley

Eier: Kristin Ssmiley

Frøya var 1 år, den 5.februar 2013smiley

Hun er etter Kleivskogen`s Madonna og Østkysten`s Vitosmiley

3.AK til Klækkenhavnas Didi og Steen Blach Sørensensmiley

Didi er etter Klækkenhavnas Cru og NJCH Hågakollen`s Torsmiley

Gratulere!smiley