4.Juli så blir KV Drogo 8 mnd.smiley

Drogo er etter Rugdelias Pme Scarlett og Hunter Ikesmiley

Mamma Scarlett ble også med på bildesmiley