Exc.JK.1.JKK til Vardekampen`s Bris og Frida Marie smiley
(Elverum)
Bris er etter NJCH Hågakollen`s Tor og Tidevann Taiasmiley
Forrige gang Bris fikk Exc. var i januarsmiley
Isak, Frida og Brissmiley

Gratulere
smiley