2.AK til Hågakollen`s Son of Sam og Robert Colbjørnsen smiley (Meråker)
Sam er etter Tøttadalen`s Kaisa og NJCH NUCH Samsmiley
Eiere : Robert Colbjørnsen og May Lise Pedersensmiley
Gratulere !