1.AK til Hågakollen`s Litj-Pia og Jan Lunheimsmiley
Pia er etter NJCH Hågakollen`s Shakira og Berkjestølen`s Zorrosmiley
Gratulere!smiley