2. uk til Rypelyngens Leo og Jan Bekkensmiley
Leo er etter NJCH Hågakollen`s Tor (Thorsen) og Mjøsvangen`s Meluasmiley
Gratulere!smiley