1.AK til Hågakollens Lucy in the Sky og A.Aunesmiley

(Hågakollen`s Fido og Kleivskogen`s Madonna)smileyGratuleresmiley