2.AK til Hågakollen`s Fauna smiley
Fauna er etter NJCH Hågakollen`s Shakira og Berkjestølen`s Zorrosmiley
1.UK til Hågakollen`s Pepsi smiley
Pepsi er etter Hågakollen`s Vixen og Jespersmiley
Begge ble ført av Geir Pedersen, som også er eier av de 2 smiley

Gratulere smiley