Det har hvert en fin prøvehøst, mange har fått med seg premier smiley
Yngve har hvert imellom UK/AK/VK/NM og fått premier både på den ene og den andre smiley
Hågakollen`s Vixen ble NJCHsmiley
Ragnhild/meg har starta 1 gang i VK, og fått premie(er vel mye takket være Yngve smiley
Ekstra moro å se at UK hundene har fått premie på de første startene, og flere som ikke hadde premie i AK ifra før, har det nå smiley
Noen har blitt VK hunder også, kjempemorosmiley
Må da nevne Hågakolen`s Lucy in the Sky, Hågakollen`s Son Of Sam, Jesper og Vigdaættas Carmensitasmiley
(Carmensita har starta 7 ganger i AK( i hele hennes «karriere»), og fått 5 premier.. 2×1.AK og 3×2 ak smiley
I april fikk også Hågakollen`s Litj Pia 1.AK, er ikke i tvil om at dere andre som mangler den, har den snart smiley
Stolte mødre er NJCH Hågakollen`s Shakira, NJCH Hågakollen`s Vixen, Kleivskogen`s Madonna, Vestbøen`s Lady, NMFLh13 Tøttadalen`s Kaisa og NJCH Hågakollen`s Carmen.
Det har jo hvert noen fedre med i «bilde» også, og de er: Østkysten`s Vito, NMFHh06 Black, Jesper, NUCH NJCH Sam, NJCH Hågakollen`s Tor, Berkjestølen`s Zorro og Hågakollen`s Fido.

PS.Har jeg glemt noen, så si ifra!!! smileysmiley

Ønsker alle en fin høst/vinter, og da mener jeg ALLE!!, med og uten prøvestart smiley