1.AK til Heimstulen`s Mr Tim og Erik Løfgrensmiley

Tim er etter NJCH Hågakollen`s Tor og Melsgård N. Serinasmiley

Gratulere !smiley