3.VK/kval. til Hågakollen`s Son of Sam og Robert Colbjørnsen smiley(6.mars)
Sam er etter NJCH NUCH Sam og NMFLf13 Tøttadalen`s KaisasmileyGratuleresmiley