3.VK til NJCH Hågakollen`s Vixen og Jan Telhaugsmiley
Jan fikk også 2.VK på Berkjestølen`s Alfasmiley
Vixen er etter NJCH Hågakollen`s Shakira og NJCH NMFHh06 Blacksmiley
Lykke til i semi. imorgensmiley