Exc.BK.1.BKK.CK.Cert.BHK.BIM til Hågakollen`s Son Of Samsmiley
(Tøttadalen`s Kaisa og NUCH NJCH Sam)smiley
Eiere: Robert Colbjørnsen og May Lise Pedersensmiley
Gratuleresmiley