Exc.BK.2.BKK.CK.res/CERT.2.BHK til Hågakollen`s Son Of Samsmiley
(NMFLh13 Tøttadalen`s Kaisa og NJCH NUCH Sam)smiley
Eiere: Robert Colbjørnsen og May Lise Pederesensmiley
Gratuleresmiley