Ikke alltid like lett å få med seg alt som skjer rundt om i det «store» landet vårtsmiley
Exc.BK 3.BKK CK R/CERT 4.BTK til Hågakollen`s Litj Pia og Lunheimsmiley
Gratulere smiley