1.VK til NUCH Hågakollen`s Son Of Sam smiley
Eiere av Sam er Robert Colbjørnsen og May Lise Pedersensmiley
Sam er etter NMFLh13 Tøttadalen`s Kaisa og NJCH NUCH Samsmiley
Gratuleresmiley