5.VK NM/Semi til NJCH Hågakollen`s Vixen og Tom Petter Johansen smiley
Gratulere, og lykke til i Finalen smiley