2.AK til Hågakollen`s Sara og Yngvesmiley
Sara er etter NJCH Hågakollen`s Tor/Thorsen, og NMFLh13 Tøttadalen`s Kaisasmiley
Eier: Karianne van der Wervesmiley
Gratuleresmiley