2.AK til Maja og Arild Christophersensmiley
Maja er etter Vestbøen`s Lady og NJCH NMFHh Blacksmiley
Gratuleresmiley