Litt forsinket oppdateringsmiley
3.UK til KV Hågakollen`s Toya og Kristin Kirkebysmiley
Eier: Finn O.Larsen
Toya er etter Rugdelias Pme Scarlett og INTNORDUCHNJ(K)CHSEJCH Rampen`s Na`s Garminsmiley
Gratuleresmiley