1.UK til Hågakollen`s Barolo og Paal Gundersen(4 FMR )smiley

Barolo er etter NJCH NMFLh15 Hågakollen`s Vixen og SUCH Østkysten`s V Francosmiley
Barolo har også 1.UK og 2.UK fra tidligeresmiley

Gratulere smiley