1.AK til Rypelyngens Leo og Jan Bekkensmiley
Leo er etter Mjøsvangen`s Melua og NJCH Hågakollen`s Tor/Thorsensmiley

Gratulere smiley