3.UK til Hågakollen’s Toya og Kristin Kirkebysmiley
Toya er etter Scarlett og Garminsmiley
Gratuleresmiley