4.VK til Hågakollen`s Lucy In The Sky og Arne K.Aunesmiley
Lucy er etter Kleivskogen`s Madonna og Hågakollen`s Fidosmiley
Gratulere, og lykke til i finalen smiley🙂