2.VK til NUCH Hågakollen`s Son Of Sam og Robert Colbjørnsen smiley
Sam er etter NMFLh13 Tøttadalen`s Kaisa og NJCH NUCH Samsmiley

Gratuleresmiley