Nesk avlhann Hågakollen`s Conan The Barbarian/Scott smiley

Scott er etter NJCH NMFLh15 Hågakollen`s Vixen og Jespersmiley

Eier er: Finn Otto Aanesensmiley

Gratuleresmiley