3.AK til Hågakollen`s Toya og Kristin Kirkebysmiley
Toya er etter Scarlett og Garminsmiley
Gratuleresmiley