3.AK til Hågakollen`s Duke og Jon Magnussensmiley
Duke er etter Kleivskogen`s Madonna og Østkysten`s Vitosmiley
Gratuleresmiley