2.AK til Hågakollen`s Gaiza og Yngvesmiley
Gaiza er etter Østkysten`s Vito og NJCH NMFLh15 Hågakollen`s Vixensmiley

Gratuleresmiley