2.UK til Hågakollen`s Lady og Lars Christian Fosslismiley
Lady er etter Hågakollen`s Sara og NJCH General Sniff Av Skåpleinunsmiley
Gratuleresmiley